Ærtesten i indkørslen

Vælger du at anlægge din indkørsel med ærtesten, skal du være opmærksom på et par småting. Du kan ikke bare lægge stenene ud på den bare jord, den skal stabiliseres, ligesom når du lægger fliser. Til dette kan du bruge stabilgrus 0-32 mm.

Yderligere, skal du tage højde for, hvor tung trafik, der kommer til at køre på underlaget. Jo tungere køretøjer, jo mere stabilisering. Som grundregel gælder de samme normer, når du bruger småsten, som når du lægger fliser.

En almindelig indkørsel er som oftest kategoriseret ved T0 trafik – dvs. at den sjældent belastes af lastbiler, og derfor kan man som oftest nøjes med ca. 15 cm. stabiliseringsgrus (afhængigt af materialet). Man kan yderligere vælge at lægge et afretningslag på 3 cm. (dette er forudsat, hvis du lægger fliser).

Når du bruger småsten (Ærtesten) får du automatisk en god vandafledningsevne, da de ikke forhindre vandets naturlige nedsivning på samme måde som tætbelagte fliser. Men du skal være opmærksom på råjordens kvalitet. Er det en god sandholdig jord, er der ikke risiko for frostskader, men indeholder jorden en del ler eller silt, skal der tages højde for frost. Dette kan afhjælpes med et bundsikringslag. Se normer for bundsikringslag her: http://www.grontmiljo.dk/pdf/nova05.pdf (grøntmiljø.dk)   

Ligesom når du lægger fliser, skal du huske at lave et fald, så vandet ledes væk fra huset. Ved indkørsler er normen 25 o/oo. Faldet måles altid i promille. Ved grunde hvor der er naturligt fald, tages dette selvfølgelig i betragtning.   

Det er også en god ide at have i mente, at sømaterialer er blevet formet at tiden og vandet, så stenenes overflade er rundere og glattere end ved brug af bakkematerialer. Derfor er det en god ide at indkredse stenene i en lille ramme, så de ikke glider ud over det ønskede areal.

Er du i tvivl, er det altid en god ide, at have en fagmand med på råd, og specielt hvis din grund giver udfordringer ift. jordens kvalitet mv. 

Discalimer

Vejledningen er baseret på Sten & Grus Prøvestenen A/S’ kendskab til bedste praksis for lægning af fliser. Vejledningen afgives uden ansvar for Sten & Grus Prøvestenen A/S.

Ovenstående skal betragtes som gode råd og tips, og vi anbefaler at du ved enhver tvivl kontakter en fagmand. For rådgivning ang. valg af grusmaterialer og mængder, står vi klar ved telefonen.