Handelsbetingelser

Følgende leveringsbetingelser er gældende ved køb via internettet hos onlinegrus.dk. I forbindelse med et køb vil du pr. e-mail modtage en ordrebekræftelse, hvoraf leveringsbetingelserne fremgår, således at du altid har mulighed for at læse og opbevare oplysningerne.

Alle aftaler indgås på dansk.

Bestilling

På onlinegrus.dk kan du bestille varer via vores website. Aftalen indgås med Sten & Grus Prøvestenen A/S cvr. nr. 89646413 (herefter SGP). Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, eller hvis du ønsker tilbud på større ordrer, er du velkommen til at kontakte os. Ring til os eller kontakt os på e-mail info@onlinegrus.dk.

Alle priser er inkl. moms, miljøafgifter, råstofafgifter og pakning. Mht. leveringsomkostninger se særskilt afsnit nedenfor. Priserne er dagspriser.

Sådan handler du hos os

For at foretage et køb på onlinegrus.dk skal du igennem 4 trin.

1. Find det eller de produkter du ønsker, tilføj de ønskede mængder til din bestilling, gå herefter til kassen.
2. Indtast dine personlige oplysninger.
3. Godkend dine indtastninger og accepter vores leveringsbetingelser.
4. Vælg betalingsmetode.

Betaling

På onlinegrus.dk kan der betales med:

Visa/Dankort, Union Pay, Mastercard, Maestro, American Express og JCB.

1. Der tages ikke gebyr ved betaling med kreditkort.

Beløbet hæves på dit kort, når vores sagsbehandlere har godkendt og behandlet din ordre og din ordre er klar til fragt. Der kan ikke trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

2. Betaling via bankoverførsel

Bemærk at denne betalingsmulighed IKKE er dækket af e-handelsfondens indsigelsesordning. Du er stadig dækket af købeloven og af vore handelsbetingelser.

Fragt

For at se fragtprisen for dit område skal du indtaste dit postnummer på siden. Derefter vil fragtprisen stå under produktets pris på produktsiden. Fragtpriser som vises uden, at du har indtastet dit postnummer, er vejledende fra-priser. Du kan også nemt se din præcise fragtpris ved at lægge produktet i “vognen”. Du kan altid fjerne produktet fra “vognen” igen, ved at klikke på det røde kryds i “vognen” ud for produktet. I “vognen” fremgår den fulde pris, produkt plus fragt. For fragt detaljer se “Levering”.

Levering

Levering sker til udvalgte dele på sjælland. Leveringen finder sted af eget fragtfirma eller leverandør. Den anførte leveringstid er vejledende. Bestillinger foretaget før kl. 14:00 på hverdage behandles samme dag og leveres i henhold til oplyste tidsrammer.

Betingelser for levering er, at der ikke må være lagt skrøbelige fliser på kørestedet, da de risikerer at briste samt at underlaget skal være bygget til kørsel med tunge køretøjer. Tilgangsvejen skal være minimum 3 meter bred og have 4 meters fri højde uden lavthængende el-ledninger eller nedhængende træer.

Angiver du ønsket leveringssted, skal betingelser for kørsel med lastbil være opfyldt ellers finder chaufføren selv det bedst egnede sted. Produktet leveres henstillet uden opsyn, hvis du som køber ikke er at træffe på leveringstidspunktet eller ikke er på leveringsadressen på leveringstidspunktet. Hvis leveringen sker på offentlig vej, skal modtager hurtigst muligt og senest samme dag som leveringen finder sted, tydeligt afmærke stedet og dermed varsle brugerne af den offentlige vej.

Leveringsomkostninger

Betales af køber og bliver automatisk pålagt din ordre. Leveringsomkostningerne afhænger af bestillingens størrelse og vægt. Der tilstræbes, så vidt muligt, at lave en samlet levering for produkter på én bestilling, men på grund af produkternes forskellige beskaffenhed kan flere produkter på en ordre blive opdelt i delleveringer. Leveringsomkostninger tilbagebetales kun ved fortrydelse af købet, så længe produktet ikke er leveret.

Fortrydelsesret

Du har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dato, du har modtaget produktet. Fortryder du købet, kan du for egen regning sende produktet tilbage senest den 14. dag efter modtagelsen eller du kan nægte at modtage produktet, når det leveres. Hvis du sender produktet retur, skal det være i samme stand, som da du modtog det. Dvs. at fortrydelsesretten bortfalder, hvis produktets stand og mængde ikke er den samme som ved levering. Benytter du dig af fortrydelsesretten, vil du få dine penge tilbage efter, at vi har modtaget produktet og kontrolleret, at det lever op til betingelserne for fortrydelsesretten. Pengene tilbagebetales via bankoverførsel.

Reklamationsret

Når du handler på onlinegrus.dk har du 24 måneders reklamationsret. Er reklamationen berettiget, betyder dette, at du enten kan få varen ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er en betingelse, at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Produktet skal være urørt og i samme mængde og stand som ved modtagelsen.

Der skal reklameres inden rimelig tid efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis der reklameres inden for to uger efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.

Når du ønsker at reklamere over et produkt, skal du kontakte os for afleveringssted. Kontakt- oplysninger finder du nederst på siden.

Når du returnerer varen, bedes du angive følgende: Ordrenummer og beskrivelse af fejlen.

Vejledende mængde

Produktmængden er vejledende. Vægten kan svinge, eksempelvis i tørvejr og regnvejr da tørt og vådt materiale ikke vejer det samme. Dette skal du altid medregne, når du handler og bestiller produkter af denne type. Oplysningerne om vægtfylde er vejledende. Vægtfylde for et produkt fra leverandørs side kan indeholde fejl eller ændringer.

Produktansvar

SGP er kun ansvarlig for personskader i det omfang det kan bevises, at skaden skyldes fejl og/eller forsømmelse begået af SGP eller andre som SGP har ansvar for. SGP er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materialerne er i købers besiddelse. SGP er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter hvor disse indgår. SGP påtager sig intet ansvar for, at leverede produkter lovligt må anvendes til påtænkte formål. Det er købers ansvar at iagttage, at leverede materialer er egnede til det formål, hvortil de ønskes anvendt. SGP er ikke ansvarlig for tab og skader, som følger af materialernes forkerte anvendelse. SGP er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. SGPs ansvar kan endvidere ikke overstige SGPs vederlag, ekskl. moms. I den udstrækning SGP måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde SGP skadesløs i samme omfang, som SGPs ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.

Ansvarsbegrænsning

SGPs erstatningsansvar for tab der opstår som følge af mangler eller forsinkelse ved den leverede ydelse eller det leverede produkt, er begrænset til direkte tab. Driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader og andre indirekte tab kan ikke kræves erstattet. SGPs maksimale ansvar pr. opstået skade er i alle tilfælde begrænset til et beløb, svarende til det aftalte vederlag – dog maksimalt kr. 10.000,00.

SGP kan ikke gøres ansvarlig for manglende opfyldelse af aftaler i tilfælde af force majeure eller anden ekstraordinær omstændighed.

Force majeure eller anden ekstraordinær omstændighed foreligger, såfremt SGP eller SGPs underleverandør forhindres helt eller delvist i at opfylde indgåede aftaler eller hvor det må anses for en urimelig byrde på grund af krig, borgerkrig, oprør, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til stormflod, skypumper og brand, arbejdsnedlæggelser, svigtende forsyninger af råvarer, betydelige prisstigninger, hærværk, tyveri, svigtende energiforsyning eller kommunikationsmidler eller anden ekstraordinær begivenhed, som SGP hverken kunne eller burde have forudset.

Dine personlige oplysninger

For at du kan indgå en online aftale med onlinegrus.dk, må du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos SGP og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Direktøren og salgsmedarbejderne hos SGP har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vores kundeoplysninger er krypteret af en 8bit MD5-nøgle. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til onlinegrus.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos SGP har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til SGP via e-mail til info@onlinegrus.dk.

Logstatistik

Logstatistik bruges på onlinegrus.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af hvor mange besøgende, et website har haft, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades m.v.

På onlinegrus.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet. 

Sikkerhed og cookies

Du kan uden risiko handle sikkert hos SGP. De indtastede oplysninger ved et køb, såsom navn, adresse, e-mail, telefon m.v., benyttes kun til ordrebehandlingen. Det er kun kreditkortoplysninger der transmitteres krypteret. Alle ordreoplysningerne gemmes i vores regnskabssystem og gemmes i op til 10 år og bruges bl.a. ved ombytning og efterfølgende salg. SGP benytter cookies, som holder i selve sessionen til bl.a. indholdet af bestilling og beregning af ordre, men slettes efter et døgn. Vi gemmer alle IP adresser i vores log, som kun benyttes ved misbrug og svindel (f.eks. falske ordrer samt dankortsvindel). Som registreret i vores systemer har du altid mulighed for at gøre indsigelse over en registrering eller begære indsigt i de registrerede oplysninger, jf. regler i Persondataloven.